Míľniky vývoja dieťaťa

Míľniky vývoja dieťaťa

Psychomotorický vývoj dieťaťa je prirodzene prebiehajúci proces závislý od stupňa zrelosti centrálnej nervovej sústavy. Prebieha u každého dieťaťa podľa určitého vzoru, teda charakteristicky, ale s rôznou rýchlosťou. V našom článku sa zameriavame na motorický vývoj dieťaťa, keďže posúdenie pohybových schopností je elementárnou súčasťou ortopedického vyšetrenia dieťaťa.

Čo je neuroortopédia?

Čo je neuroortopédia?

Je to odbor venujúci sa zmenám pohybového aparátu, ktoré vznikli poruchou na úrovni centrálneho alebo periférneho nervového systému.

Ultrazvuková diagnostika v ortopédii

Ultrazvuková diagnostika v ortopédii

Ultrazvukové vyšetrenie alebo tzv. sonografia sa svojimi mnohými výhodami prebojovala do štandardnej diagnostiky mnohých medicínskych odborov. V rámci vyšetrovacích metód používaných v ortopédii stojí na poprednom mieste popri röntgenovej diagnostike. Poskytuje nám cenné informácie hlavne o mäkkých tkanivách ale čiastočne aj o kostných zmenách.

Rázštep chrbtice (Spina bifida, Myelocele, Meningomyelocele)

Rázštep chrbtice (Spina bifida, Myelocele, Meningomyelocele)

Rázštep chrbtice je porucha uzatvárania kostného oblúku stavcov (Spina bifida), ktorá má za následok vydutie miechy a jej obalov (Myelocele, Meningomyelocele) s porušenou funkciou nervových štruktúr. Rázštep chrbtice je veľmi často spojený s vodnatieľkou – tzv. hydrocefalom.