Náš pohybový aparát sa skladá zo svalov, kĺbov a kostí a v interakcii s centrálnym a periférnym nervovým systémom sa vytvára pohyb, ktorý zabezpečuje mobilitu človeka. Poznáme mnoho nervových a svalových ochorení, ktoré narušujú koordináciu a vyváženosť svalov, obmedzujú pohyb a spôsobujú parézu postihnutých svalových skupín (či už chabú alebo spastickú). Muskuloskeletálny systém sa týmto obmedzeniam prispôsobuje, a to má za následok rôzne deformity skeletu, ktoré vedú k predčasnému opotrebovaniu kĺbov a vzniku bolestivých stavov. 

Ako sa postihnutie prejavuje?

Choroby nervov a svalov môžu narušiť každodenné činnosti pacienta v rôznych oblastiach, ako sú napr.:

Narušenie všeobecnej kontroly pohybu

Porucha chôdze

Porucha jemnej motoriky

Narušenie hĺbkovej senzibility

Poruchy zraku a sluchu

Porucha reči

Narušenie psychologických, emocionálnych a kognitívnych funkcií, atď.

Liečba neuromuskulárnych ochorení

V prípade väčšiny chorôb nervov a svalov je príčina poruchy nevyliečiteľná, ale snažíme sa liečiť následky ochorenia. Dôležitou úlohou ortopédov je preto poznať priebeh týchto chorôb a včas prijať preventívne opatrenia a odporučiť najefektívnejšiu liečbu. Cieľom terapie je dosiahnuť dlhodobú bezbolestnú mobilitu a udržať tento stav až do vysokého veku. Optimálna a efektívna liečba využíva špeciálne terapeutické modality konzervatívnej a niekedy aj operatívnej liečby nasadené v správny čas zohľadňujúc biologické sily počas rastu a dozrievania skeletu, aby sa tento cieľ pre dieťa čo najviac šetrne dosiahol. Vyšetrovacie a liečebné metódy v neuroortopédii sa v posledných rokoch mimoriadne rýchlo zmenili vďaka moderným postupom, ako je počítačová 3D pohybová analýza, nové pohybovo-terapeutické a ortopedické možnosti a minimálne-invazívne chirurgické techniky. 

Kvalita života

V akej miere dané postihnutie pacienta v bežnom živote obmedzuje, vie najlepšie posúdiť pacient sám. Našou úlohou je nasadenou konzervatívnou a operatívnou liečbou docieliť, aby našim pacientom ich postihnutie v každodennom živote „prekážalo“ čo najmenej. Všetky terapeutické prístupy v neuroortopédii musia zohľadňovať individuálne ciele a želania pacienta, jeho rodiny a opatrovateľov.

Kľúč k zlepšeniu kvality života ľudí s pohybovým postihnutím spočíva vo včasnom nasadení terapie - u detí s vývojovými poruchami v období rastu, a vo včasnej fáze rehabilitácie u pacientov po akútnych neurologických ochoreniach. Počas tejto doby je muskuloskeletálny systém veľmi prispôsobivý a rýchlo reaguje na vonkajšie vplyvy. Pravidelné cvičenie podporuje vývoj pohybového aparátu ako aj rehabilitáciu kostí, svalov a kĺbov po operačnom zákroku alebo akútnom postihnutí. Týmto spôsobom sa trénuje aj koordinácia, výdrž, hrubá aj jemná motorika. 

Adekvátna neuroortopedická liečba pri vrodených a získaných neuromuskulárnych ochoreniach si vyžaduje veľmi špecifickú liečebnú filozofiu, v ktorej interdisciplinárna spolupráca medzi odborníkmi a rodinou pacienta musí mať centrálnu úlohu, ktorou je zlepšenie kvality života pacienta so zdravotným postihnutím.