Čo je ultrazvuk/sonografia a ako to funguje ?

Sonografia využíva tzv. ultrazvukové vlnenie, teda vlnenie nad hranicou detekcie ľudským uchom, ktoré sa generuje špeciálnou ultrazvukovou sondou.  Ultrazvukové vlnenie sa pri prechode tkanivami nášho tela absorbuje alebo odráža, teda mení intenzitu signálu. Tieto zmeny sa následne zachytávajú ultrazvukovou sondou a zobrazia na monitore. 

Na čo sa ultrazvuk v ortopédii používa?

Ultrazvukom sa vynikajúco zobrazujú hlavne mäkké časti skeletu, ale aj povrchy kostí, čo nám umožňuje využiť túto metódu hlavne pri detekcii zmien svalov a kĺbov, ale aj zmien na kostiach kde kostné štruktúry sú uložené relatívne povrchovo. 

Míľnikom v ortopedickej ultrazvukovej diagnostike bolo vypracovanie sonografického screeningu bedrových kĺbov u novorodencov rakúskym Prof. Grafom, ktorá sa stala štandardnou vyšetrovacou metódou na detekciu vývojovej dysplázie bedrového kĺbu.

Skupina nemeckých autorov v posledných rokoch vypracovala aj štandardy na využitie sonografie na detekciu zlomením horných končatín u detí, ktoré sa na niektorých pracoviskách už štandardizovane využívajú na diagnostiku zlomením zápästia, lakťa a ramena, ako aj kľúčnej kosti. 

Ďalej si našla sonografia uplatnenie pri vykonávaní menších zákrokov, napr. pri punkcii kĺbov, alebo pri aplikácii rôznych liečiv ako aj injekcii botulotoxínu do spastických svalov, kde sa pod sonografickou kontrolou sleduje presnosť a priebeh zákroku. 

Výhody a limity sonografie

Medzi jej hlavné výhody patrí, že je rýchla a nebolestivá vyšetrovacia metóda, okrem toho nezaťažuje pacienta a vyšetrujúceho žiarením.  Ďalšou výhodou je, že ultrazvukom dokážeme sledovať vzniknuté zmeny v postihnutom regióne priamo, teda tzv. „real- time zobrazenie“, môžeme porovnať nález s protiľahlou stranou ako aj pozorovať zmeny dynamicky napr. pri pohybe alebo funkcii danej časti skeletu. Limitujúce pri ultrazvuku je nedostatočné zobrazenie hlboko uložených štruktúr, a zmien „vo vnútri kosti“, totiž ultrazvukové vlny sa na povrchu kosti odrážajú a hlbšie uložené štruktúry sa nezobrazia.  

Sonografia na našom pracovisku

Na našej ambulancii využívame naše dlhoročné skúsenosti v oblasti muskuloskeletálneho ultrazvuku a ponúkame screening bedrových kĺbov u novorodencov, diagnostiku akútnych a chronických zmien pohybového aparátu ako aj aplikáciu liečiv pod ultrazvukovou kontrolou.