Poistenci zdravotnej poisťovne Union a VŠZP majú u nás poskytnutie zdravotnej starostlivosti bez doplatku, nakoľko táto je hradená zo zdravotného poistenia. Na ostatných pacientov sa vzťahuje nasledujúci cenník.

Komplexné alebo špecializované vyšetrenie 15 €
Screening bedrových kĺbov novorodencov (vrátane sonografie) 10 €
Kontrolné vyšetrenie a konzultácia (podľa náročnosti) 5‑10 €
Infúzia intravenózna (podľa liečiva) 10‑15 €
Injekcia intramuskulárna 10 €
Sadrovanie (podľa náročnosti) 5‑15 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 2 €
Vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti
(pre účely predškolského a školského zariadenia, výkonu športu, atď.)
10 €

Možnosti platby: hotovosť alebo platobnou kartou priamo v ambulancii.

* V súčasnosti prebiehajú rokovania so zdravotnými poisťovňami o zazmluvnení a uhrádzaní našich zdravotných výkonov a služieb z verejného zdravotného poistenia. Po zazmluvnení týchto výkonov bude náš cenník náležite upravený.