MUDr. Eva Zeleňáková
Doktorka

MUDr. Eva Zeleňáková

 • Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Špecializácia v odbore ortopédia a úrazová chirurgia v Nemecku
 • Certifikovaná nadstavbová kvalifikácia v odbore detská ortopédia v Nemecku
 • Certifikovaná kvalifikácia v oblasti sonografie pohybového aparátu a úrazovej sonografie brušnej a hrudnej dutiny v Nemecku
 • Certifikovaná kvalifikácia v oblasti sonografie bedrových kĺbov u novorodencov v Rakúsku
 • Prebiehajúce kvalifikačné vzdelávanie v oblasti chirurgie nohy
 • Člen Nemeckej spoločnosti pre ortopédiu a úrazovú chirurgiu (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie)
 • Člen Zväzu nemeckých chirurgov (Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.)
Sestrička

Geralda Gyurkovics

 • Vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede
 • Bohaté pracovné skúsenosti v odbore ortopédia a ortopedická protetika:
  • I. Ortopedicko-Traumatologická Klinika Univerzity Komenského Bratislava - Ružinov
  • Protetika a.s., Merné miesto Bratislava - Ružinov

Priestory

Naše priestory s moderne vybavenou vyšetrovňou a sádrovňou sa nachádzajú v budove Kliniky Sagax v Dunajskej Strede, na 1. poschodí s bezbariérovým prístupom. V areáli kliniky je k dispozícii bezplatné parkovisko, recepcia, kaviareň s veľkou terasou a lekáreň.