MUDr. Eva Zeleňáková
Doktorka

MUDr. Eva Zeleňáková

  • Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • Špecializácia v odbore ortopédia a úrazová chirurgia v Nemecku
  • Certifikovaná nadstavbová kvalifikácia v odbore detská ortopédia v Nemecku
  • Certifikovaná kvalifikácia v oblasti sonografie pohybového aparátu a úrazovej sonografie brušnej a hrudnej dutiny v Nemecku
  • Certifikovaná kvalifikácia v oblasti sonografie bedrových kĺbov u novorodencov v Rakúsku
  • Prebiehajúce kvalifikačné vzdelávanie v oblasti chirurgie nohy
  • Člen Nemeckej spoločnosti pre ortopédiu a úrazovú chirurgiu (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie)
  • Člen Zväzu nemeckých chirurgov (Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.)