Pes equinovarus (konská noha)

Je druhou najčastejšou vrodenou chybou pohybového aparátu po vývojovej dysplázií bedrových kĺbov. Chlapci sú asi dvakrát častejšie postihnutí ako dievčatá. Deformita pozostáva z viacerých zmien kostného aj mäkkotkanivového aparátu prednej a zadnej nohy. Príčina vzniku deformity nie je jasná, predpokladajú sa rôzne zmeny vo formácií väzivového aparátu počas tehotenstva. Často sa vyskytuje v rámci komplexných postihnutí ako napr. u detí so syndromálnym ochorením alebo artrogrypózou, kde je deformita výraznejšia a liečba náročnejšia v porovnaní s inak zdravými deťmi.

Od zavedenia techniky redresného sadrovania podľa Ponsetiho sa liečba zmenila z predtým hlavne operačných metód na konzervatívnu terapiu. Sadrovanie podľa Ponsetiho spočíva v pravidelnom nakladaní dlhých sádier s postupnou korekciou jednotlivých zložiek deformity nohy väčšinou v kombinácii s následným operačným predĺžením Achillovej šľachy po ca 6-8 týždňoch sadrovania. V ťažkých prípadoch, pri kontraktných deformitách nereagujúcich na sadrovanie pristupujeme k včasnej operačnej liečbe s účelom uvoľnenia kontraktných mäkkých častí. Po konzervatívnej aj operačnej liečbe je potrebné nosenie ortopedických dláh. V prípade včasnej liečby je prognóza priaznivá, naopak u pacientov s rigidnou deformitou, hlavne v rámci komplexného postihnutia pohybového aparátu sú spravidla potrebné viaceré operačné zákroky do adolescentného veku.

Klinický nález obojstrannej konskej nohy
Klinický nález obojstrannej konskej nohy
Röntgenový nález pri Pes equinovarus
Röntgenový nález pri Pes equinovarus
Redresná sádrovacia technika podľa Ponsetiho
Redresná sádrovacia technika podľa Ponsetiho

Pes planovalgus (plochá noha)

Plochou nohou nazývame stav zníženej pozdĺžnej klenby nohy sprevádzaný postavením päty „do X“. Väčšinou sa jedná o získanú plochú nohu kde hlavnou príčinou je oslabenie stabilizujúceho väzivovo - svalového aparátu resp. nadmerná pohyblivosť týchto štruktúr. V tomto prípade plochonožie väčšinou nebýva bolestivé a dieťa nepociťuje žiadne obmedzenia v pohybe a aktivite. Zriedkavo môžeme pozorovať aj vrodené príčiny plochonožia, kde je primárnou príčinou vrodená deformita kostných štruktúr, tieto deformity sú ale značne rigidnejšie, častejšie bolestivé a aj ťažšie liečiteľné. Túto deformitu nám objasní röntgenový snímok resp. magnetická rezonancia.

Väčšina získaných plochonoží sa upraví počas rastu dieťaťa a nevyžaduje žiadnu liečbu. Na posilnenie svalových skupín a na zlepšenie stabilizácie nohy odporúčame cielené cvičenia. Ako podporujúcu liečbu môžeme indikovať ortopedické vložky, a v ťažších prípadoch resp. v prípade výrazných deformít prichádza do úvahy operačná liečba.

Klinický nález pri obojstrannej plochej nohe
Klinický nález pri obojstrannej plochej nohe
Klinický nález pri obojstrannej plochej nohe
Klinický nález pri obojstrannej plochej nohe
Röntgenový nález pri plochej nohe
Röntgenový nález pri plochej nohe