Všeobecné ortopedické vyšetrenie

Ortopedické vyšetrenie pohybového aparátu na detekciu vrodených, vývojových a získaných vád, doplňujúca zobrazovacia diagnostika a vypracovanie liečebného plánu

Špeciálny screening

Cielené vyšetrenie orgánu alebo časti tela so zameraním na určité chorobné jednotky ako je napr. dysplázia bedrových kĺbov u novorodencov, deformity nôh, deformity chrbtice, osové a dĺžkové anomálie končatín a pod.

Akútne a chronické ochorenia

Diagnostika a liečba akútnych a chronických ochorení pohybového aparátu, bolestivých a zápalových stavov ako aj zmien z preťaženia

Nakladanie sádrovej fixácie

Liečba deformít nôh nakladaním špeciálnych sádier vrátane liečby podľa Ponsetiho, sádrová fixácia pri akútnych bolestivých stavoch a poraneniach, sádrové dlahy ako prevencia a liečba kontraktúr

Sonografické vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie kĺbov a svalov vrátane novorodeneckého screeningu bedrových kĺbov ako aj ultrazvuková diagnostika pri poraneniach

Neuroortopedická poradňa

Vyšetrenie a poradňa pre pacientov s neurologicko-ortopedickými chorobami (detská mozgová obrna, rázštep chrbtice, muskulárne dystrofie a pod.) vrátane aplikácie Botulinotoxínu do spastických svalových skupín

Starostlivosť o pacientov s komplexným postihnutím

Vyšetrenie a poradňa pre pacientov s postihnutím pohybového aparátu spôsobeným systémovým ochorením, genetickými alebo metabolickými poruchami

Liečba ortopedickými pomôckami

Poradňa ohľadne terapeutických možností ortopedickými pomôckami, ich predpisovanie, nasadenie a kontrola liečby

Zdravotná dokumentácia

Vypracovanie podrobnej dokumentácie, lekárskeho posudku a potvrdenia ohľadne zdravotného stavu pacienta na rôzne účely